TELEFOON:
035 - 683 88 33
E-MAIL:
KVK:
32136106

Overheid als pro-actief kennispartner

Bent u werkzaam in de overheid? F&B helpt met gerichte trainingen het Rijk, provincies en gemeente om hun inwoners, instellingen en bedrijven de juiste informatie over energie te bieden. Overheden kunnen zo niet alleen handhaver en vergunningverlener zijn, maar ook pro-actieve kennispartners worden. Zo kan uw organisatie de verschillende overheids- en handhavingstaken transparant maken voor alle betrokken partijen.

Wilt u dat uw organisatie ook een pro-actieve kennispartner wordt? F&B kan dan voor u projecten managen of bewaken, kennis delen en met haar uitgebreide netwerk teams verrijken. Doelen voor energiebesparing komen zo dichterbij!

Energiebesparing en wet Milieubeheer

De wet Milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die zij binnen 5 jaar terug kunnen verdienen. Nieuwe regels voor handhaving vragen meer toezicht van lokale overheden. F&B helpt gemeenten om de wet Milieubeheer uit te voeren zodat bedrijven binnen de normen blijven presteren.

Doelen uit Energieakkoord

Met onze expertise en een uitgebreid netwerk in energie en milieu kan F&B gemeenten ook helpen om de afspraken uit het Energieakkoord na te komen. Denk daarbij aan het verstrekken van energielabels en het halen van doelstellingen voor energiebesparing.