TELEFOON:
035 - 683 88 33
E-MAIL:
KVK:
32136106

FedEC opleiding Warmte in 2 dagen, 10 september 2018

Tijd om te investeren in kennis over warmte

Nederland stapt af van aardgas en gaat haar warmtevoorziening verduurzamen. Voor deze omschakeling is kennis nodig van warmte. De opleiding Warmte in 2 dagen voorziet daarin.

Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. De plicht om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas verdwijnt en woningen schakelen over van aardgas op warmte. Deels gebeurt dat via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie. Dit staat in de Energieagenda, die minister Kamp eind 2016 heeft gepresenteerd. De agenda schetst hoe Nederland haar energievoorziening richting 2050 moet vormgeven.

Energieakkoord
Nederland gebruikt circa de helft van haar energie voor warmte (en koude). Energiebesparing, hernieuwbare warmte en restwarmte kunnen een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Een belangrijk deel van de benodigde warmte kan geleverd worden door het toepassen van warmtenetten.

Warmtewet
De Warmtewet beschermt consumenten met stadsverwarming tegen te hoge tarieven. Minister Kamp kondigde in de warmtevisie een nieuwe warmtewet aan. Deze nieuwe, effectievere wet wordt dit jaar (2017) verwacht.

Groene warmte
Er is veel winst te behalen met hernieuwbare warmte. Deze duurzame warmte kan ook worden getransporteerd via een warmtenet. Hiervoor bestaan een scala aan mogelijkheden die kunnen worden gecombineerd. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan geothermie, biogas en biomassa.

Warmtenetten
In Nederland bestaan al diverse bestaande warmtenetten, zoals in Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Er worden aan nieuwe warmtenetten aangelegd voor restwarmte en duurzame warmte, zoals het Groene Net in Limburg. Vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen en recente ontwikkelingen zijn er veel nieuwe mogelijkheden.

Startdatum
10 september 2018
Cursusduur:

2 dagen

Cursusdagen:

10 en 11 september 2018

Locatie:

WTC Rotterdam (World Trade Center Rotterdam)
Beursplein 37
3011 AA  Rotterdam

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de projectcoördinator:
Karin de Ferrante, chdeferrante@fbbv.nl

Inhoud:

Voor de toepassing en exploitatie van warmte is veel kennis nodig om dit tot een succes te maken. Hiervoor is een tweedaagse opleiding ontwikkeld.

In twee dagen wordt u door dé experts uit de markt op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent beleid en wetgeving, krijgt u een overzicht van de diverse warmtenetten, worden de diverse technieken besproken en krijgt u tools aangereikt voor het exploiteren en beheren van een warmtenetwerk.

Een site visit is onderdeel van deze twee dagen om zo de theorie met de praktijk te verbinden.

Cursusprijs:

€ 1230,- excl. btw.

FedEC-leden en leden van Stichting Warmtenetwerk ontvangen € 50,- korting op het cursusbedrag.

Inclusief:

lesmateriaal, lunch en andere consumpties

Extra informatie:

Elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf en vestigingsadres ontvangt 15% korting op het inschrijvingsgeld. Dit geldt voor aanmelding voor dezelfde opleiding op dezelfde datum.