TELEFOON:
035 - 683 88 33
E-MAIL:
KVK:
32136106

FedEC opleiding EPA-U, 1 oktober 2018

Een Energie Prestatie Advies geeft inzicht in de energetische prestatie van een utiliteitsgebouw en is de afgelopen jaren een belangrijk instrument gebleken voor het realiseren van energiebesparingen in de utiliteit. Het onderzoek bestaat uit een rapportage van de energie-efficiency van het betreffende gebouw, uitgedrukt in een Energie Index (EI) en een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar het gebouw zelf, naar de installaties en gedeeltelijk naar de bedrijfsactiviteiten.

Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli dit jaar geregeld. Het label is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt wordt er een bestuurlijke boete opleggen. Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw.

Energielabel
Een gebouw moet bij wisseling van eigenaar of huurder voorzien zijn van een energielabel. Dit label wordt toegekend aan de hand van een energetische opname van een gebouw en een bijbehorende rapportage. De adviseur beoordeelt een gebouw op een aantal criteria aan de hand van de BRL 9500, berekent de energie-index en zet deze om in een energieklasse.

Maatwerkadvies
De labeling van gebouwen kan uitgebreid worden met een EPA-maatwerkadvies. Dit betekent dat het pand uitgebreider en kritischer bestudeerd wordt en het advies aan de eigenaar meer details bevat.

FedEC praktijkopleiding EPA Utiliteit 
FedEC verzorgt al enkele jaren opleidingen op het gebied van EPA. Deze opleidingen worden continu aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De vierdaagse opleiding EPA-U van FedEC is gebaseerd op het genoemde Handboek EPA-U, de Landelijke exameneisen maar kent eigen accenten wat betreft het aanbrengen van noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij de cursist.

Startdatum
01 oktober 2018
Cursusduur:

3 dagen, plus tentamens.

Cursusdagen:

1, 2 en 8 oktober 2018

Locatie:

F&B Training Center
Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de projectcoördinator:
Karin de Ferrante, chdeferrante@fbbv.nl

Inhoud:

Een aantal elementen uit de opleiding zijn de volgende:
– wijzigingen van het energielabel (sinds 1 januari 2010)
– energiehuishouding gebouwen (energiebalans; bouwfysica)
– installaties en energiegebruik;
– mogelijkheden voor vermindering energieverbruik
– relevante wet- en regelgeving; certificering
– werking van de software voor EPA-U
– de implementatie en nazorg van EPA-U advies bij de klant
– examentraining ter voorbereiding op het Landelijk CITO examen

Cursusprijs:

€ 990,- excl. btw.

FedEC-leden ontvangen € 50,- korting op het cursusbedrag.

Inclusief:

lesmateriaal, lunches etc, en gebruik van de software

Exclusief:

Een proefversie voor twee maanden is kosteloos daarna kan de software aangeschaft worden bij de VABI.

Het ISSO 75 handboek EPA-U is bij ISSO te bestellen.

Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een laptop.

Extra informatie:

Elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf en vestigingsadres ontvangt 15% korting op het inschrijvingsgeld. Dit geldt voor aanmelding voor dezelfde opleiding op dezelfde datum.

Voordelen:
  • Kosteloos lidmaatschap FedEC voor een half jaar
  • Inclusief 1 bijscholingscursus en volgen van bijscholingsbijeenkomsten tegen gereduceerde kosten
  • Voorrang bij intervisiebijeenkomsten EPA-U
  • Toegang tot het certificaat kwaliteitsborging epa-u