TELEFOON:
035 - 683 88 33
E-MAIL:
KVK:
32136106

FedEC opleiding EPA-U, 12 november 2018 (gestart)

Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli dit jaar geregeld. Het label is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt wordt er een bestuurlijke boete opleggen. Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw.

Energielabel
Een gebouw moet bij wisseling van eigenaar of huurder voorzien zijn van een energielabel. Dit label wordt toegekend aan de hand van een energetische opname van een gebouw en een bijbehorende rapportage. De adviseur beoordeelt een gebouw op een aantal criteria aan de hand van de BRL 9500, berekent de energie-index en zet deze om in een energieklasse.

Maatwerkadvies
De labeling van gebouwen kan uitgebreid worden met een EPA-maatwerkadvies. Dit betekent dat het pand uitgebreider en kritischer bestudeerd wordt en het advies aan de eigenaar meer details bevat.

FedEC praktijkopleiding EPA Utiliteit 
FedEC verzorgt al enkele jaren opleidingen op het gebied van EPA. Deze opleidingen worden continu aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De vierdaagse opleiding EPA-U van FedEC is gebaseerd op het genoemde Handboek EPA-U, de Landelijke exameneisen maar kent eigen accenten wat betreft het aanbrengen van noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij de cursist.

Startdatum
12 november 2018
Cursusduur:

3 dagdelen

Cursusdagen:

12 november

30 november

10 december

Locatie:

F&B Trainingscentrum Hilversum

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de projectcoördinator: Lyn McKerrow, lmckerrow@fbbv.nl.

Programma
  • Beleid, wetgeving EPA-U en BRL 9500; Energiebesparing in de utiliteit: beleid, regelgeving, subsidies, Europese richtlijn energieprestatie gebouwen en EPA-U methodiek;
  • Algemeen, inventarisatie, warmtebalans, bouwkundige (energiebesparende) maatregelen en diverse cases;
  • Installaties in gebouwen; Algemeen en installatietechnische maatregelen en diverse cases;
  • Certificering BRL 9500, kwaliteitshandboek, procedure, kosten;
  • Uitleg van de werking van de EPA-U software en cases
Programma-EPA-U-najaar-2018
Cursusprijs:

€ 990,- exclusief btw
Leden van de FedEC en EPA-W adviseurs krijgen €50,- korting